قانون برابری دیه زن و مرد

قانون برابری دیه زن و مرد

قانون برابری دیه زن و مرد: همان‌طور که احتمالا می‌دانید، مقدار دیه در ایران با توجه به جنسیت متفاوت است. به عبارت دیگر مقدار دیه نابرابر است. به گونه‌ای که دیه‌ی زنان نصف دیه‌ی مردان محاسبه می‌شود. مطابق اخباری که در سال 98 منتشرشده است، مقدار دیه‌ بیمه‌ی شخص ثالث در مورد تصادفات رانندگی بین […]