تمدید دفترچه بیمه تامین اجتماعی چگونه است؟

تمدید دفترچه بیمه تامین اجتماعی چگونه است؟

یکی از اقداماتی که لازم است به صورت دوره‌ای انجام دهید، تمدید دفترچه بیمه تامین اجتماعی است. برای استفاده از تمام خدمات این بیمه لازم است دفترچه فرد بیمه شده دارای اعتبار زمانی باشد. بنابراین لازم است افراد تحت پوشش این بیمه نامه تاریخ اتمام اعتبار دفترچه خود را کنترل کنند و در صورت پایان […]

مقایسه بیمه عمر و بیمه تامین اجتماعی

مقایسه بیمه عمر و بیمه تامین اجتماعی

احتمالاً برای شما هم سؤال پیش آمده که تفاوت بیمه عمر و بیمه تأمین اجتماعی چیست؟ و اصلاً با وجود بیمه تأمین اجتماعی چرا باید از بیمه عمر و سرمایه‌گذاری استفاده کرد؟ همانطور که می‌دانید، هر بیمه مزایای مربوط به خود را دارد و به شخص بیمه شده خدمات خاصی عرضه می‌کند. در ادامه به مقایسه […]