مقدار وام در بیمه‌ی عمر

مقدار وام در بیمه‌ی عمر چقدر است؟

وام گرفتن در سیستم بانکی مثل گذشتن از هفت خان رستم، سخت است. حتما تا به حال برای شما پیش آمده که وارد این هفت خان شده و با دست خالی بیرون آمده باشید. یکی از امکاناتی که در بیمه عمر پاسارگاد برای متقاضیان در نظر گرفته می‌شود، امکان دریافت وام بیمه‌ی عمر با سود […]