بیمه مسافرتی

 بیمه‌ی مسافرتی چیست؟

اگر کسب و کار شما به گونه‌ای است که همواره باید به سفرهای خارجی بروید، یا اگر کلا اهل مسافرت های خارج از کشور هستید، بیمه‌ی مسافرتی را به شما پیشنهاد می‌کنیم. در این مقاله به توضیح این نوع از بیمه‌نامه می‌پردازیم.  بیمه‌ی مسافرتی چیست؟ همان‌طور که در مقدمه هم گفتیم، این بیمه‌نامه متعلق به […]