دریافت خسارت بیمه شخص ثالث

شرایط دریافت خسارت بیمه شخص ثالث بدون کروکی

شرایط دریافت خسارت بیمه شخص ثالث بدون کروکی آیا هنگام تصادف لازم است با افسر پلیس تماس بگیرید؟ برای گرفتن خسارت بیمه شخص ثالث حتما به کروکی نیاز دارید؟ قبلاً در مقاله‌ی “چرا با داشتن بیمه ثالث خرید بیمه بدنه الزامی است” درباره‌ی بیمه بدنه و بیمه ثالث توضیحات کامل دادیم. دیدید که بیمه شخص […]